Интересно:

90 години

ТГ "Васил Априлов"

 

ОЩЕ, ОЩЕ, ОЩЕ ...

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Учебно – тренировъчните фирми –

близък до практиката метод на обучение

 

 

От 2004 год. в училище се постави началото на УТФ по австрийски проект ЕСО-NET. В тях учениците изучават правилата на пазарната икономика, като симулират всички работни процеси, характерни за едно истинско стопанско предприятие.

Учениците избират предмета на дейност, изготвят рекламни материали, купуват, продават, назначават сътрудници, облагат с данъци доходите.

УТФ представлява симбиоза между икономика и училище. Целта е да се създаде среда, близка до реалността, Центърът на УТФ симулира услуги и обществени институции, като например : Банка, осигурителен институт, стокова борса, данъчна служба, статистически център и съд – фирмено отделение.

Пред ръководителите на УТФ предстои регистрирането им към Центъра на УТФ – София, според изискванията на Търговския закон, с предмет на дейност – ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ и СПОРТНИ РАБОТНИ ОБЛЕКЛА.

За ръководители в УТФ са преминали обучение следните учители : г-жа Наташа Славкова,

Виолета Георгиева, Донка Дикова и Валентина Монева .

Предстои обучение и на останали колеги по икономическите дисциплини.

 

 

 

НАТАША СЛАВКОВА –

РЪКОВОДИТЕЛ У Т Ф