Интересно:

90 години

ТГ "Васил Априлов"

 

Фотогалерия:

90-годишнина

 

88-години

 

 

ОЩЕ, ОЩЕ, ОЩЕ ...

 

 

- У Т Ф - близък до практиката метод на обучение

 

- ENGLISH

 

 

Спомоществователите...

 

 

 

 

През 2021/2022 година:

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На вниманието на кандидат-студентите

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Медицински университет - Плевен

 

Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Училището е одобрено за финансиране от инвестиционната програма на МОН за 2021 г.

Средствата за ремонта - саниране - са отпуснати с ПМС № 262 от 29.07.2021 г.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 5 ноември 2021 г. ще се проведе тържествено честване

на 100-годишния юбилей на Търговска гимназия "Васил Евстатиев Априлов".

Виж програмата на тържествата

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

webmaster