Предстоящи събития

Рейтингова система на висшите училища

Свободни места за ученици

Делегиран бюджет

СЕС - ТВОЯТ ЧАС

РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ

 

 

Добре дошли в официалния сайт на

Търговска гимназия "Васил Априлов"

гр. Червен бряг

 

Сайтът ви предоставя възможност да се запознаете с данни и факти

от по-важните събития в историята на училището.

Сведения за състоянието на материалната база, както и за състава

на учителския колектив.

Също така тук ще намерите информация за традициите

на гимназията и за заплануваните предстоящи събития!

 

Изберете Търговска гимназия 'Васил Априлов' -

вашият шанс за европейско образование!

 

 

 

Редакционен екип:

Виолета Манолева

Последно обновяване: септември 2021 г.

С благодарност към Йосиф Ангелов