Интересно:

90 години

ТГ "Васил Априлов"

 

Фотогалерия:

90-годишнина

 

88-години

 

 

ОЩЕ, ОЩЕ, ОЩЕ ...

 

 

- У Т Ф - близък до практиката метод на обучение

 

- ENGLISH

 

 

Спомоществователите...

 

 

 

 

През 2020/2021 година:

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Европейска седмица на професионалните умения (9 -13 ноември 2020 г.)

Отворени врати за ученици и родители

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На вниманието на кандидат-студентите

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

- Национално състезание - регламент

- Плакат

 

Медицински университет - Плевен

 

Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Училището е одобрено за финансиране от инвестиционната програма на МОН за 2021 г.

Средствата за ремонта - саниране - са отпуснати с ПМС № 262 от 29.07.2021 г.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

webmaster