Интересно:

90 години

ТГ "Васил Априлов"

 

Спомен и вечност

 

ОЩЕ, ОЩЕ, ОЩЕ ...

 

 

 

 

 
 

 

Госпожа Дафинка Божкова - дългогодишен учител по литература

и заместник - директор на Търговска гимназия "Васил Априлов". В момента

член на Училищното настоятелство и автор на текста на химна на Търговската гимназия.

През 2009 година бе издадена нейната стихосбирка "Обич и тъга", а по повод 90-та

годишнина на Търговската гимназия излезе от печат и последната й стихосбирка "Съдба и

памет", посветена на любимото й училище и на всички, свързани с неговото минало, настояще и

бъдеще.