Фото Галерия

- - - - - - - - - - - - - - -

Форум на гимназията

- - - - - - - - - - - - - - -

 

 
 

 

 

Съвети от една класна стая…

Начини на учене

Какво е начин на учене? Колко вида са те?

Какъв е вашият начин?

Имате невероятната възможност да разберете отговорите на всички тези въпроси.

Започнете попълвайки следния въпросник.

Какъв е вашият стил на учене?

Открийте вашият личен стил на учене, попълвайки въпросника. На всяко изречение поставете оценка от 1 до 5 в зависимост от това, колко вярно е то за вас. Оценка 1 показва, че твърдението не е вярно за вас. Оценка 5 показва, че то е истина за вас.

1. Предпочитам да слушам обяснение на правило, вместо да го чета от учвбник

2. Често докосвам и прегръщам приятелите си

3. Често разказвам истории и вицове

4. Лесно разчитам и следвам инструкциите на географска карта

5. По-лесно възприемам нещата, ако те са визуално представени

(пр. Написани на дъска)

6. Добър съм в спорта

7. По-добре възприемам писмени, отколкото устни инструкции

8. Винаги съм активен

9. По-добре възприемам речевите инструкции, отколкото писмените

10. Обикновено предпочитам да стоя прав докато работя

11. Често си пея, тананикам си и си подсвирквам

12. Добре поправям неща собственоръчно

13.  Често съм неспокоен, затова правя неща като почукване с химикалката и играене с ключовете в джоба ми

14. Водя си записки по време на дискусия или лекция, които преглеждам после

15. Харесва ми да участвам в дискусии или дебати в училище

16. Рисувам много добре

17. Предпочитам да слушам радио, вместо да чета вестник

18. Най-добре запомням, водейки записки или скицирайки

19. Помня текстове на песни

20. Обикновено говоря бързо и жестикулирам

21. Смятам, че най-добрият начин за запомняне на нещо, е да си го представиш

22. I talk to myself when I am alone

23. Трябва активно да участвам в нещо, за да го разбера

24. Нуждая се от внимателно наблюдение на лицевото изражение и езикът на тялото, за да разбера напълно какво имат предвид 


Резултати

Общо 1: ____ Съберете вашият брой точки от изречения 1, 3, 9, 11, 15, 17, 19 и 22

При този брой точки имате добра слухова памет

Общо 2:  ____ Напишете вашият брой точки от изречения 4, 5, 7, 14, 16, 18, 21 и 24

При този брой точки имате добра визуална памет

Общо 3: ____ Напишете вашият брой точки от изречения 2, 6, 8, 10, 12, 13, 20 и 23

При този брой точки имате добра двигателна памет

Най-голямата сума представлява вида на вашата памет

Как учите?

Разберете вашият стил на учене

Стилът ви на учене е специфичният начин, по който запомняте нещата. Повечето хора имат различни стилове. При започване на нов учебен процес, може да ви помогне, ако знаете как да процедирате. Знаейки вида на вашата памет, бихте могли да оползотворявате времето си, използвайки различни стратегии, които ви помагат да се справяте по-лесно.

Как учите?

Визуално

За да запомните по-лесно се нуждаете от визуален поглед върху нещата. Това помага, ако седите на предните редици в клас, по този начин виждате  по-добре изражението и езика на тялото на учителя по време на урок. Запомняте нещата най-лесно като си ги представите и възприемате най-добре при обяснение чрез: диаграми, презентации, видео. По време на лекции или урок вие предпочите да си водите записки.

 

 Слухово

Най-лесно запомняте информация слухово.

 Приятни са ви лекциите, дискусиите и разговорите за неща, които сте научили.

Имате предпочитание към слуховото  възприемане четейки на глас или слушайки запис. Добри сте в сътворението на рими или изрази, които помагат за запомнянето на иформацията.

 

Двигателно

За този тип памет не е достатъчно да се чуе или прочете информация, за да се запомни. Трябва  да я практикувате. Най-добре учите изследвайки света около вас. За хората с добра двигателна памет може да бъде трудно да издържат дълъг урок. Нуждаят се от дейности и откривания.

 

ПРЕВОД ОТ АНГЛИЙСКИ:

ВЕРЖИНИЯ ГАНЕВА

ЙОСИФ АНГЕЛОВ

Търговска гимназия ‘Васил Априлов’ , 12 А клас